Skyltar tas bort efter kritik

Östermalm I receptionen på Östermalms socialmottagning har det tidigare funnits skyltar där besökarna hänvisas till en specifik kö om man söker försörjningsstöd.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat fick skyltarna stark kritik, bland annat av Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden som tyckte att man röjde sekretessen och pekade ut de som sökte hjälp.

Östermalms stadsdelsdirektör Göran Månsson håller med om att skyltarna varit i tydligaste laget och de tas därför bort.