skyltar varnar för förskolor

Riksten Många boende i Riksten har retat sig på de höga hastigheterna på Kanslivägen.

Kommunen säger nu ja till ett medborgarförslag om att sätta upp skyltar som varnar för de två förskolor som i dag finns längs vägen och tydligare visa att det är 30 km/h som gäller.

Skyltarna ska komplettera de två fartgupp som sedan tidigare byggts längs vägsträckan.