Skyskrapa föreslås byggas i Henriksdal

Nacka Tower skulle enligt skisserna ha 54 våningar.
Nacka Tower skulle enligt skisserna ha 54 våningar.
Ett konsortium vill bygga en skyskrapa i Henriksdal.

– Vi vill skapa ett riktigt landmärke, säger Carl Rosenblad, som representerar företagen bakom idén.

Nacka Tower, som huset kallas, skulle höja sig över Henriksdal som ett utropstecken med sina 54 våningar. Om skyskrapan blir verklighet når den ungefär 170 meter över havet.

– Om vi får bygga huset som vi vill så skulle vi skapa en portal in till Stockholm och Nacka. Huset skulle höja värdet på hela området, säger Carl Rosenblad.

Företagen bakom idén är Plantanen Ab och Henriksborgs fastig-hetsbolag, som äger fastigheten på Västra Finnbodavägen där skyskrapan planeras.

– Stockholm stad är ju positiv till högklassiga höghus, som det här är frågan om. Men ska höghus byggas ska de byggas utanför tullarna, så att inte stadsprofilen förstörs. Därför är Henriksdal lämpligt. Nacka Tower skulle sätta Nacka på kartan även internationellt, säger Carl Rosenblad.

Det finns flera höga hus på gång i Stockholmsregionen, bland annat finns förslag på ett högt hus vid Gasklockorna i Värtahamnen.

– Därför skulle vårt hus kunna bli ett pendant till huset som uppförs vid Gasklockorna på Norra Djurgården.

Nacka Tower skulle enligt skissen innehålla ungefär 700 lägenheter och ett hotell med 300 rum. Till det kommer förslag på bland annat förskola, biograf och husläkarmottagning samt spa.

– Ska man åstadkomma något stort så måste man tänka stort, säger Carl Rosenblad.

Området där fastigheten ligger behandlas just nu i ett så kallad programarbete, som kommer att lägga ramarna för framtida bebyggelse.

Ännu har dock inget skarpt förslag lämnats in till Nacka kommun.

– För det här projektet kan jag varken uttala mig för eller emot. Något förslag har inte ens varit uppe för diskussion, säger Cathrin Bergenstråhle (M), miljö- och byggnadsnämndens ordförande, om skyskrapan.

Hon framhåller samtidigt vikten av att ta Nacka stads utveckling från rätt håll.

– Vi måste först bestämma de stora dragen för hur Västra Sicklaön ska utvecklas innan vi kan ta ställning till enskilda höga byggnader.