Skyskrapa kan bli verklighet

Hjorthagen Skyskrapan i Hjorthagen kom i förra veckan ett steg närmare att bli verklighet. Då sa nämligen Länsstyrelsen att det är okej att bygga så ett högt hus i området.

Man konstaterar visserligen att det 140 meter höga huset kommer att ha en visuell påverkan, men att detta är acceptabelt och staden därför ska gå vidare med planerna.