Så hög blir Veddestaskrapan

Framtidsplanerna för Veddesta är mer än en ansiktslyftning. Det är en total make over.

– Det är naturligt att omdana området. Här kommer vi att se Järfällas högsta bebyggelse, säger Claes Thunblad.

Ett folktomt industriområde med ett insomnat köpcentrum – så kan Veddesta beskrivas i dag. Som Mitt i Järfälla tidigare har berättat om finns stora – och höga – framtidsplaner.

Men när tunnelbanan kommer på plats och en ny bussterminal är byggd kommer området intill E18 att vara ett av Järfällas mest attraktiva för både bostäder och kontor.

Kommunen har därför tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området. I morgon ska planutskottet ta ställning till om den ska skickas ut på samråd.

– Veddesta kommer att bli den kanske mest attraktiva platser för både bostads- och kontorsetablering i Järfälla, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Barkarbys pendeltågsstation har flyttats en bit norrut och intill den planeras en ny bussterminal. När tunnelbanan börjar rulla 2021 blir Veddesta norra Storstockholms kollektivtrafikcentrum.

– Allt har att göra med läget. Det är ett naturligt att omdana området, säger Claes Thunblad.

I planerna ingår 2000 bostäder, kontor och några riktigt höga hus – upp till sex stycken i 32 våningar.

– Vi bygger inte en pendeltågstation, utan en urban miljö med bostäder, kontor, restauranger, liv och rörelse i ett av våra mest attraktiva lägen, säger Claes Thunblad.

Vissa kallar det storhetsvansinne att bygga skyskrapor i Järfälla. Hur ser du på det?

– Att bygga högt är ett sätt att hushålla med den begränsade marken vi har. Det är dessutom stor efterfrågan på att bo riktigt högt och det finns många byggherrar som vill och kan bygga.

Men Claes Thunblad vill inte heller sticka under stol med att ett landmärke kan sätta kommunen på kartan.

– Det är att klart att Järfälla ska visa framfötterna. Vi vill synas på regionalt och nationellt.

Fakta

Planer: hotell, kafé och bostäder

Var: Södra Veddesta, etapp 1.

Vad: 2000 bostäder, kontor, hotell, service och handel samt fyra förskolor.

Kollektivtrafik: Pendeltågsstation, bussterminal och tunnelbanan.

Höjd: Sex höga hus i varje kvarter mot Veddestavägen, upp till 32 våningar.

Framtida utbyggnad: Plats för en stombuss som trafikerar Förbifart Stockholm och plats för regionaltågen att stanna.

Markägare: Sagax, Veidekke och Järfälla kommun.

Grönska: Park vid Veddestabäcken med lägre hus intill.

När: Första byggstart planeras kunna ske under 2018.

Just nu: Beslut om att skicka ut förslag till detaljplan på samråd fattas i morgon onsdag.

Järfälla kommun