Skyskrapan blir nytt landmärke

Ett höghus som slår DN-skrapan med 30 meter.

Det kan bli verklighet på Marieberg.

Men förslaget väcker, som alltid, reaktioner.

”Bra – men inte okomplicerat”, menar Stadsbyggnadskontoret.

”Bra, men den borde bli ännu högre”, säger oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S).

”Visionslöst”, anser Alexis Pontvik, professor i stadsbyggnad vid KTH.

Illustrationerna på den 130 meter höga skyskrapan presenterades i stadsbyggnadskontorets detaljplaneprogram förra fredagen.

Stadsdelen ska, under en 15-årsperiod, genomgå en helrenovering med breddade gator, nya bostäder och upprustade parker.

– Vi vill göra Marieberg attraktivt och koppla ihop området med övriga stadsdelar, säger Anna Rex, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Såväl staden som mark- och fastighetsägarna har länge efterfrågat en uppfräschning av området. Fabege, som äger DN-skarpan, vill riva tidningens nedgångna garage och istället bygga bostäder – på höjden.

– Vi har två alternativ: en högre byggnad på 130 meter och en något lägre på 100 meter. För att göra området attraktivt krävs människor – och det här blir ju enormt fina boenden som kan locka stockholmare till Marieberg, säger Britta Lindqvist, affärsutvecklare på Fabege.

Även Socialdemokraterna, med oppositionsborgarråd Tomas Rudin i spetsen, är inne på samma linje. I slutet av 2011 presenterade Stockholms socialdemokrater ett förslag som innebar fyra höghus i Marieberg. I jämförelse med den röda ”buketten av höga byggnader” som presenterades i fjol är Fabeges planer lite mesiga, tycker Tomas Rudin.

– Jag är glad för att idéerna jag förde fram strax före jul har fått genomslag. Men jag har hört att 150 meter är maxhöjden på ett hus och jag tycker definitivt att man ska utnyttja luftrummet så långt det går, säger han.

När stockholmarna själva får tycka till glider åsikterna isär, visar en undersökning som DN/Synovate gjorde i oktober 2011. 55 procent var för fler höga hus, medan 38 procent sa nej. Sju procent var osäkra.

Alexis Pontvik, professor i stadsbyggnad vid KTH som länge kritiserat höga hus i city, är fortsatt skeptisk.

– Förslaget verkar vara en ganska klumpig historia. Det finns ingen långsiktig plan om hur Stockholm ska se ut i framtiden, all planering sker lokalt och det saknas visioner. Många små Marieberg kommer att göra Stockholm till en helt annan stad än den är i dag, säger han.

De illustrationer som ligger ute på förslag är just ett förslag. För att bygga på höjden ska den framtida detaljplanen manglas genom flera remissinstanser och i slutändan måste förlaget klubbas i kommunfullmäktige – där en oenig allians och en tidvis splittrad opposition kan risa eller rosa ett tillskott till Stockholms skyline.

Det planerade 130 meter höga huset sticker upp högre än DN-skrapan och ger därmed Marieberg en ny stadssiluett.

Fakta

Vad tycker du om en skyskrapa på Marieberg?