Skyskrapor får folk att rasa

Så här kommer vyn att se ut från Liljeholmskajen om bygget blir verklighet.
Så här kommer vyn att se ut från Liljeholmskajen om bygget blir verklighet.
Liljeholmsbon Crister Haglunds utsikt mot Årstaviken och staden kommer att blockeras med de nya husen.
Liljeholmsbon Crister Haglunds utsikt mot Årstaviken och staden kommer att blockeras med de nya husen.
Konstnären Oscar Freyres idéskiss "Marievikstornet" har inspirerats av Messe Turm i Frankfurt och Al Kazim Tower One i Dubai. Tornet skulle bli 55 våningar och 175 meter upp till masten.
Konstnären Oscar Freyres idéskiss "Marievikstornet" har inspirerats av Messe Turm i Frankfurt och Al Kazim Tower One i Dubai. Tornet skulle bli 55 våningar och 175 meter upp till masten.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om det kluster av sju bostadstorn som planeras på Marieviks udde. Tre av tornen är över 30 våningar, det högsta är 38 våningar. Sammanlagt ska exploateringen ge 1 000 lägenheter, varav 800 finns i höghuskomplexet. Men förslaget är minst sagt kontroversiellt. Höghusen kommer nämligen att förändra stadsbilden dramatiskt.

Skönhetsrådet gör tummen ner för förslaget och anser att de högsta höjderna måste sänkas för att passa in i övrig storskalig bebyggelse vid vattnet. Husens storlek gör också att de kommer att lägga delar av omgivningen i skugga, både på Liljeholms- och Södermalmssidan. Flera skrivelser har kommit in från Liljeholmsberget, där man kan bli av med både utsikt och solljus.

– Höghusen kommer att skugga våra lägenheter under större delen av året. Det är mer än en tredjedel av bostäderna här som påverkas, säger han.

I sin inlaga kallar han bygget för vansinne och anser att det bör stoppas.

Men det som ger er skugga betyder också 1000 nya bostäder?

– Jag förstår det, och jag är inte mot att det byggs bostäder i Marievik. Det skulle ju gå att bygga på 3-5 våningar på niovåningshuset i hörnet. Men 38 våningar? Tänk den svarta kåken på kajen, som är 24 våningar, och här ska man lägga på ytterligare 14 våningar.

Susanne Arvidsson, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, har inte hunnit gå igenom alla yttranden och är sparsam med kommentarer.

– Samrådet är ju en prövning av förslaget, och nu får vi ta till oss av synpunkterna och bland annat titta vidare på om det är för stor skala på husen eller inte. Det är ett arbete vi har framför oss.

Räknade du med att det skulle komma så många synpunkter? Eller var det väntat?

– Nej, jag hade nog inga förväntningar. Helt klart är det ganska många som tyckt till.

I brevskörden dyker det förstås även upp ett antal som gillar höjderna och tycker att alla andra är gnällspikar. Flera av dem efterlyser dock en roligare arkitektur. En av dem är konstnären bloggaren och Oscar Freyre som själv skissat på en byggnad som han kallar Marievikstornet.

– Det är tänkt att ge lite inspiration. Jag tycker att platsen är så strategiskt viktig den borde markeras med en ikonisk byggnad, säger Oscar Freyre som vill att tornet ska bestå av hotell, bostäder och kontor. Längst upp vill han se en skybar, eller varför inte studior för talkshows i David Letterman-stil.

Flera tunga remissinstanser som länsstyrelsen och Trafikverket hade fortfarande inte yttrat sig i förra veckan. Däremot hade det kommit in en inlaga från fastighetsbolaget Jernhusen, som har en vision om att bygga skrapor vid Liljeholmens brofäste. Jernhusen anser att den nu föreslagna gång- och cykelrampen från Liljeholmsbron till Marievik hindrar deras planer. De tycker även att deras skrapor passar bättre som landmärke och efterlyser ett helhetsgrepp för området.