Skyskrapor i Vasastan kan stoppas

Vasastan Tankarna på skyskrapor vid Torsplan och i andra delar av Stockholms city kan bli omöjliga att genomföra, eftersom Bromma flygplats har ansökt om att få utöka sin så kallade skyddszon vid inflygningar.

För att klara de framtida kraven måste ett större område än i dag hållas fritt från höga hus. Ändras reglerna måste den som vill bygga hus högre än 60 meter måste söka dispens hos Swedavia som äger flygplatsen.