SL bestämmer när ­Sjöstan kan bli klar

1 400 lägenheter återstår innan Sjöstan är färdigbyggd.

Men bara 200 av dem kan påbörjas innan SL har bestämt sig för om det blir t-bana eller bussar till Nacka och Värmdö.

Hammarby sjöstad börjar kännas inbodd. Men den nordöstra delen, där det nu ligger en bollplan, ett provisoriskt dagis och en parkering ska bebyggas innan området är klart.

Det kräver dock att SL bestämmer sig för hur kollektivtrafiken till Nacka och Värmdö ska se ut. Innan dess blir det inget beslut om det som kallas för Danvikslösen.

Vad beror det på?

– Det har varit diskussioner om det i många år, säger Mårten Frumerie, avdelningschef på exploateringsnämnden. Planerna har varit att byta plats på spår och bilväg. De planerna kom för 15 år sedan, men sedan dess har det varit många turer.

Tanken var från början att låta Saltsjöbanan löpa utanför Henriksdalsberget för att sedan komma fram vid Q8-macken strax innan Slussen. Samt att låta Saltjöbanan och tvärbanan länkas ihop.

– Men det kostar pengar och därför ser man nu på billigare lösningar. Att dra Saltsjöbanan och tvärbanan ända fram till Slussen är mer eller mindre skrinlagt. Men det finns ännu tankar på att göra det vid Danvikstull, säger Mårten Frumerie.

För att komma vidare med byggena har därför exploateringskontoret brutit loss 200 lägenheter som inte ligger i vägen för den planerade spårvägen. Hälften av dessa blir hyresrätter, hälften bostadsrätter. Dessutom byggs en ny förskola med fyra avdelningar och en sopsuganläggning.

Byggena sätter igång 2014 och då får den provisoriska förskolan flytta.

– Det lutar åt att den hamnar i Henriksdalshamnen. Men den har provisoriskt bygglov och kan inte vara kvar hur länge som helst. Högst ett par år till, säger Mårten Frumerie.

Vet du när beslut kommer?

– Nej. Mycket ligger på SL och de håller på med förstudien om hur Nacka och Värmdös kollektivtrafik ska lösas.

Fakta

Första inflyttning 2015

Den sista bostadsetappen i Sjöstaden omfattar 1400 lägenheter mellan Kanalvägen, Vävar Johans gata och Båtbyggargatan.

200 lägenheter kan påbörjas innan beslutet. Hälften blir hyresrätter inom Stockholmshem, hälften bostadsrätter inom NCC.

Byggstart 2014, första inflytt blir året därpå.

Källa: Exploateringskontoret