SL blir sambo med polis och brandkår

SOS Alarm, SL, brandkår och polis i samma hus. Samverkanscentralen ska rymmas i ett tiovåningshus på Lindhagens­gatan.

– Det här är ett unikt projekt, säger Ola Zettermark, på Stockholms stad.

I dag offentliggörs planerna på det nya kontorshuset. Det tio våningar höga huset ska ge plats åt en brandstation och en samverkanscentral för flera myndigheter.

– Det här är ett jätteprojekt som vi har hållit på med i fem år, säger Per Magnius, projektchef på fastighetskontoret.

Tanken är en lokal där myndigheterna samverkar.

– De har redan gjort det på försök som fungerat väldigt väl. Det handlar både om ökad service och effektivitet, säger Per Magnius.

Myndigheterna vill kunna göra gemensamma lägesbilder, prioritera resurser och genomföra enhetliga informationsinsatser, både till vardags och i extrema situationer.

– De vill dra nytta av varandras kunskap och kunna kommunicera bättre. Att olika myndigheter samverkar på det här sättet är unikt, säger Ola Zettermark, programledare för samverkan i Stockholmsregionen.

Samverkanscentralen kommer att vara arbetsplats för ungefär hundra personer. Platsen på Kungsholmen valdes eftersom det är nära andra myndigheter som polisen, stadshuset och landstinget. Samtidigt är det relativt nära city. Men det har inte varit lätt att hitta en tomt.

– Vi vill inte ta mark där vi konkurrerar med bostadsbebyggelse. Här är det egentligen bara en parkeringsplats. Det är en rätt ruff plats i dag, säger Per Magnius.

Huset får 30 000 kvadratmeter kontorsyta. Utöver samverkanscentralen har ett par av myndigheterna tänkt att förlägga sina huvudkontor där. Dessutom blir det alltså en brandstation i huset.

– Det innebär att lokalerna på Hantverkargatan där brandstationen är i dag blir lediga. En hel del intressenter har redan hört av sig om dem, säger Per Magnius.

Förslaget ska nu ut på samråd. Sedan kommer det att presenteras för fullmäktige efter sommaren. Byggstart är planerad till våren 2014 och tanken är att verksamheterna ska kunna flytta in i augusti 2016.

Fakta

Fem myndigheter under samma tak

De här ingår i sam­verkans­centralen: SOS Alarm, delar av polisen, Storstockholms brandförsvar, SL och Trafik Stockholm – en ledningscentral som övervakar och informerar om trafiken på det statliga trafiknätet.

Tiovåningshuset ska ­byggas på Lindhagens­gatan 103-105, vid påfarten till Essingeleden.

I dag, den 5 februari, går förslaget ut på plansamråd. Byggstart är planerad till våren 2014.

Källa: Stockholms stad