611

badgäster kom till Norskogsbadet förra lördagen. Det var en bra besöksdag. Totalt har 18 000 badgäster kommit i år. Förra året kom 25 000 besökare till badet.

183 53