SL hjälper till med linbanan

Sollentuna kommun har tecknat ett samverkansavtal med SL om en fortsatt utredning av linbanan.

Sollentuna kommuns mål att få den planerade linbanan till Väsjön integrerad i kollektivtrafiken är nu ett steg närmare att bli verklighet.

I slutet at maj tecknade kommunen ett så kallat samverkansavtal med trafikförvaltningen.

Avtalet, som ska godkännas på stadsbyggnadsnämnden den 8 juni, innebär att landstingets trafikförvaltning aktivt kommer att delta i kommunens arbete med projektet.

Trafikförvaltningen kommer bland annat bistå med expertis och kvalitetsgranskning.