SL-kort som löneförmån blir inte av

SL-kort
Förslaget att erbjuda SL-kort som löneförmån blir inte verklighet.

Vallentuna I juni förra året lämnade Miljöpartiet in en motion om att kommunen ska kunna erbjuda SL-kort som löneförmån till dem som uppfyllde särskilda kriterier.

Ett sådant kriterium skulle enligt Miljöpartiet till exempel kunna vara att bo mer än tre kilometer från arbetet och vara fast anställd.

Syftet skulle vara ett steg i rätt riktning mot att minska utsläppen av växthusgaser.

Kommunledningskontoret bedömde att förslaget inte kan genomföras inom ramen för 2015 års budget och att kostnaden för förslaget inte står i proportion till de potentiella vinsterna.

Nu avslår kommunstyrelsen förslaget.