ANNONS

SL måste minska tågbuller

ANNONS

Danderyd SL måste vidta åtgärder på flera ställen för att minska bullret från tågen på Roslagsbanan. I fem nya domar fastslår mark- och miljödomstolen att bullret på många tomter är alltför högt. Det finns risker för människors hälsa när den maximala ljudnivån överskrider 70 decibel på uteplatser.

Förra sommaren beslutade länsstyrelsen att bullret måste begränsas vid tomter i bland annat Ensta, Viggbyholm och Djursholm men SL överklagade beslutet. SL skrev i sina överklaganden att vissa åtgärder är orimliga och att en del åtgärder redan har erbjudits berörda husägare.