SL och landstinget JO-anmäls

Roslagsbanan vid Roslags Näsby. Gamla övergången innan nya vänthallen över spåren.
SL och landstinget har varit för flata, anser en anmälare.

NORRORT En privatperson har anmält SL och Stockholms läns landsting till Justitieombudsmannen. Detta för att de inte har sett till så att trafikentreprenören Arriva betalat viten.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare avslöjat skulle vitena enligt avtalet ha uppgått till minst 130 miljoner. Anledningen var de kraftiga förseningarna och den inställda trafiken som drabbat både bussar och Roslagsbanan i Norrort.

Men hittills har Arriva bara betalat en miljon.

Enligt personen bakom anmälan kan landstinget ha gjort sig skyldigt till att ”uppsåtligen förhindrat en intäkt till det skattefinansierade systemet”.