SL öppnar för att bygga en sydlig entré

Invånare i södra Kallhäll riskerar att få gå omvägar när den nya stationen står på plats. En ny cykelbro ska byggas – men i planerna saknas en entré till pendeltågen.

Planerna för den nya stationen i Kallhäll välkomnas av Kallhällsborna. Men en detalj har väckt frågor.

I skisserna för den södra gång- och cykelbron finns ingen anslutning till plattformen.

– Det är otroligt märkligt. Bron blir värdelös för oss som bor i södra Kallhäll eller norra Jakobsberg, säger Jakobsbergsbon Robert Sahlin.

Bron är en av tre som byggs i samband med den nya stationen. Den första bron ska förbinda centrumtorget och bussterminalen med cykelstråken vid Görvälns naturreservat och Bolinders strand. Den andra byggs söder om Kallhäll och den tredje dras över järnvägen vid Slammertorpsvägen.

Tanken är att broarna ska underlätta för cyklister och fotgängare att ta sig fram till den nya stationen.

Men enligt Robert Sahlin riskerar bygget av den södra bron att leda till onödiga omvägar för invånarna i södra Kallhäll.

– De allra flesta som bor i området tror att det ska finnas en entré på södra sidan. Som det ser ut nu kommer det att bli lika nära att cykla till Jakobsberg, säger han.

Han tror att vissa kommer att gena över spåren för att vinna tid.

– Det är tråkigt om det ska behöva ske en olycka för att SL inte vill investera i en andra entré.

Enligt SL har det inte funnits underlag för att bygga en entré i anslutning till den södra gång- och cykelbron. Nu – efter att flera invånare hört av sig – ska frågan utredas på nytt.

– Vi utreder just nu om vi kan bygga en entré från den södra bron också. Bland annat ska vi se över behovet, bygglösningar och kostnader, säger Meta Moberg, Trafikverkets kommunikationsansvarige för Mälarbanan.

Den största anledningen uppges vara Trafikverkets mål att halvera spårolyckorna till 2020.

– Vi vill minska risken för att folk genar över spåren. Det är den största anledningen till att vi vill utreda det här igen.