SL sätter upp fler kameror

SOLNA Förvaltningsrätten har gett SL rätt att sätta upp 30 nya övervakningskameror vid tunnelbane- och pendeltågsstationer. Datainspektionen hade överklagat beslutet, men rätten går alltså på länsstyrelsens bedömning om att kamerorna kan sättas upp.

I Solna får en kamera sättas upp i trygghetsrummet vid Solna pendeltågsstation, dit personer som omhändertas förs i väntan på polis.

SL får rätt att spela in vad som sker i rummet, men inte rätt att avlyssna. Bild- eller ljudmaterial får bevaras under högst två månader.