Så blir SL-tabellen 2020 – nej till ståplats på motorvägsbussen

SL-buss ny tidtabell Värmdö 2020
Farmor Anita Hellman med barnbarnet Karolina Hellman.
Pendlare ska slippa stå på motorvägsbuss 474, Ingarö och Djurö får fler turer till Slussen men avgångarna på morgonen mellan Hemmesta och Mölnvik blir färre.
Det är några förslag till förändringar i SL-trafikens nya tidtabell som införs i december.

Gustavsbergsbon Nawras Al-Mhana, 30, på väg till buss 468 som står parkerad på busstorget i Gustavsbergs centrum. Det är han som kör den.

Han vill ha bättre kommunikationer mellan Värmdö och Nacka.

– Det finns ju buss 484 mellan Mölnvik och Sickla Udde men det är inte så många som känner till den. Jag skulle vilja ha en snabbare buss från Gustavsberg till Ektorp, säger han.

SL-buss ny tidtabell Värmdö 2020

Bussföraren Nawras Al-Mhana, 30, från Gustavsberg vill ha fler och snabbare bussar från Gustavsberg till Nacka.

”Inte acceptabelt”

Region Stockholms trafikförvaltning arbetar nu med att ändra SL-trafiken i Värmdö och övriga länet inför att den nya tidtabellen införs i december.

Värmdö kommun skriver i ett svar att man önskar tätare bussavgångar mellan 07-09 för att underlätta för Värmdöbor som arbetspendlar. Då ”räcker det inte med en buss per timme”, skriver Värmdö kommuns handläggare. Ett annat skäl till fler avgångar är att förhindra att människor behöver stå på motorvägsbussarna till och från Värmdö. ”Det är inte acceptabelt med stående resenärer på motorvägsbussarna”, skriver Värmdö kommuns handläggare.

SL-buss ny tidtabell Värmdö 2020

Värmdö kommun vill inte att passagerare ska behöva stå på motorvägsbussar som 474.

Väntar på bussen

Klockan är 11.38 och snickaren Ragnar Luidalep, 30, trängs med ett 20-tal människor vid busskuren i väntan på buss 474 mot Hemmesta.

– Nu har jag stått här och väntat i tio minuter. Men annars tycker jag att bussarna går ganska bra.

Han pendlar varje dag från Skuru till jobbet i Värmdö med buss 422.

Busstabell 2020 SL Värmdö

Ragnar Luidalep arbetspendlar från Nacka till Värmdö varje dag. Han är nöjd med SL-trafiken.

474 – en favorit

Anita Hellman, 77, har åkt från Huvudsta till Gustavsberg för att hälsa på sitt barnbarn Karolina Hellman, 21.

Hon tycker bäst om buss 474.

– Den går ofta och snabbast.

Svårt att pendla till pendeltåg

Karolina Hellman studerar vid Södertörns högskola i Flemingsberg och tycker att det krångligt att pendla från Gustavsberg.

– Det borde vara bättre förbindelser till pendeltågen. Ofta måste man först åka in till T-Centralen och sedan tillbaka.

SL-buss ny tidtabell Värmdö 2020

Karolina Hellman tycker att det borde bli lättare att pendla från Gustavsberg till pendeltågen.

Hon efterlyser också en buss från Gustavsberg till Gullmarsplan.

– Och 474 borde gå oftare. Det är alltid fullt när man ska från Slussen.

Fakta

Fem förslag på förändringar

Förslag från Region Stockholms trafikförvaltning till tidtabellsskiftet i december 2019:

  1. Inga ståplatser på Buss 474 Slussen–Hemmesta vägskäl. I dag tvingas många stå på motorvägsbussen och samtidigt flyttar fler in i Porslinskvarteren. För mota problemet föreslås Slussen–Mölnvik klockan 07.00-08.25 vardagar gå från 10- till 7,5-minuterstrafik. Däremot glesas vardagsturerna Mölnvik–Hemmesta, 07.35–09.05, ut från 10- till 15-minuterstrafik och Hemmesta–Mölnvik, 08.00-09.20, från 5-20-minuterstrafik till 15-minuterstrafik.
  2. Fler bussar till och från Stockholm C. Buss 480C Mölnvik–Stockholm C föreslås vardagar gå från 20- till 12-turtäthet klockan 05.30-05.55, från 8- till 6-minuters turtäthet, 07.00-07.25 och från 30- till 20-minuters turtäthet, 16.05-17.45.
  3. Fler bussar till Ingarö. Ingarö föreslås få halvtimmestrafik från Slussen med X-bussarna (428X, 429X och 430X) mellan klockan 08.10 till 19.30 på vardagar (sommartid till 20.30) och 09.30 till 19.00 på helger. Samtidigt föreslås halvtimmestrafik på buss 467 Brunn–Gustavsbergs centrum på vardagar samt två nya avgångar på helger.
  4. Tidigare morgonbuss från Styrmannen. Buss 422:s från Styrmannen till Gustavsbergs centrum klockan 04.40 på vardagar föreslås förlängas Orminge centrum och där slås samman med 05.05-turen vidare till Slussen.
  5. Fler bussar mellan Djurö och Slussen. Buss 433 från Byns gård till Stavsnäs 14.25 vardagar föreslås förlängas till Slussen. Dessutom tillkommer en avgång 15.25 från Byns gård till Stavsnäs. Två nya avgångar föreslås vardagar klockan 20.00 och 21.00 från Byns gård till Slussen med returavgångar från Slussen 21.20 och 22.20. En ny avgång från Slussen 10.10 på lördagar och nya avgångar lördagar och söndagar från Slussen till Stavsnäs klockan 18.15 med retur 19.10.
Källa: Värmdö kommun och Region Stockholms trafikförvaltning.
Fakta

Värmdö kommuns önskelista till SL

Fler avgångar för buss 420

Utökad dubbelriktad trafik på buss 420 Gustavsbergs centrum–Slussen för snabbare direktresor till Nacka sjukhus, Ektorps centrum och ytterligare en anslutning till tvärbanan.

Fler X-bussar kvällstid

Ingaröbor väljer bort infartsparkeringen i Brunn på grund av för få avgångar på X-bussarna kvällstid och parkerar i stället vid Värmdö marknad. Fler X-bussar kvällstid skulle ge fler lediga parkeringsplatser vid Värmdö marknad som alltid är fullbelagd.

Infartsparkering Ekobacken

Värmdö kommun kan anlägga en infartsparkering i Ekobacken. Men en förutsättning är att buss 423 får en dubbelriktad och bättre turtärhet.

Anropsstyrd trafik Hemmesta vägskäl–Brunn

Värmdö kommun vill testa anropsstyrd trafik mellan Hemmesta vägskäl–Brunn. De som vill resa får alltså höra av sig när de vill åka med bussen.

Källa: Värmdö kommun