SL undersöker grundvatten i Helenelund

Innan Tvärbanan kan byggas ut måste marken i Helenelund och Kistagången undersökas.
Innan Tvärbanan kan byggas ut måste marken i Helenelund och Kistagången undersökas.
Mellan 24 februari och 11 mars planerar SL för markundersökningar i Helenelund.

De geotekniska undersökningarna och grundvattenundersökningarna är en förberedelse inför utbygganden av Tvärbanans Kistagren till Helenelund.

Arbetet ska ske mellan klockan 09 och 15 under 2 till 3 dagar inom perioden, och omfattar bland annat jordbergsondering och installation av grundvattenrör.

Eventuella skador som uppstår till följd av arbetet kommer att ersättas, meddelar Sollentuna kommun på sin hemsida.