SL vill inte ha tåg via centrum

Centrum Om kostnaden för att dra Lidingöbanan via centrum kostar 100 miljoner kronor skulle det vara en lönsam affär. Men SL har utrett kostnaderna och tror att notan snarare skulle bli 150 miljoner. Trots att man tror att förslaget skulle ge tids- och trivsel­vinster för Lidingöborna vill SL därför inte satsa på en omdragning.

Länets trafiknämnd har därför beslutat att inte driva detta ärende, om inte några nya förutsättningar uppstår.