SL vill riva, Nacka bevara

Ännu efter snart ett halvår är inget beslutat om framtiden för stationshuset i Igelboda. Stationen är kraftigt brandskadad och en renovering skulle sannolikt bli mycket dyr.
Ännu efter snart ett halvår är inget beslutat om framtiden för stationshuset i Igelboda. Stationen är kraftigt brandskadad och en renovering skulle sannolikt bli mycket dyr.
Sedan Igelboda stations­hus eldhärjades har byggnaden stått brandskadad och igenbommad. Nu vill SL, som äger byggnaden riva – bedömningen är att en renovering är för kostsam.

Med förbommade fönster, svedda väggar och en stor blå presenning över ett hål i taket står det gamla stationshuset intill Saltsjöbanans spår i Igelboda. På marken ligger en hög trasiga tegelpannor och bakom huset en trave förkolnade rester av vad som en gång var stationens inredning. Branden den 29 februari i år gick hårt åt stationen. Så hårt, menar SL som äger huset, att det inte är någon mening med att restaurera den.

– Vi har ansökt om rivningslov. Vår bedömning är att en återuppbyggnad blir väldigt kostsam. Hus­et är så illa åtgånget att det inte går att rädda, säger Lovisa Åbom, pressinformatör på SL.

Från kommunens sida vill man emellertid annorlunda.

– Vad jag förstår var det dåligt underhållna elledningar som låg bakom branden. Då tycker jag att SL ska ta sitt ansvar och rusta upp. Stationerna är kulturhistoriskt viktiga byggnader. Vi är beredda att ta upp detta med SL, säger Hans Peters (C), kulturnämndens ordförande.

Han vill däremot inte säga ifall kommunen är villig att betala en del av kostnaden.

Stationshuset byggdes i samband med att Saltsjöbanan anlades för över hundra år sedan och är utpekat som skyddsvärd i Nackas kulturmiljöprogram.

Hans-Petter Larsson är ordförande för föreningen Motorvagnens vänner och var med och räddade inventarier när stationen brann. Trots att han är tågentusiast och helst vill se att stationen finns kvar förstår han SL:s inställning.

– Jag förstår det, även om det är förbannat sorgligt, rent ut sagt. Jag har varit inne i huset och det är helt utbränt och jag kan tyvärr bara konstatera att det vore svårt att motivera den kostnad det innebär att restaurera. Det kanske ser räddningsbart ut utifrån men det är faktiskt konstigt att huset står kvar över huvud taget, säger han.

SL:s rivningsansökan lämnades in till kommunens bygglovsenhet 17 juni. Kommunen har nu krävt att SL ska genomföra en fullständig skadeanalys som bevisar att byggnaden är bortom rädding.

I väntan på att utredningen blir klar och att kommunen fattar sitt beslut kommer byggnaden att fortsätta stå brandskadad. Enligt Marina Arnshav, kommunens biträdande bygglovschef, kan det dröja ytterligare minst ett halvår innan något händer.

– Det här har tagit ovanligt lång tid, men det är också en väldigt ovanlig byggnad, säger hon.

På perrongen väntar Elisabet och Rolf Haslum på tåget mot Slussen. De åker ofta med Saltsjöbanan och tycker båda att det vore tråkigt om stationen revs.

– Det här är en av de gamla stationerna, en väldigt prydlig byggnad. Det är klart att man hoppas att den ska finnas kvar, säger Rolf Haslum.

Fakta

Wallenberg tog initiativ till banan

Saltsjöbanan invigdes 1 juli 1893 efter två års arbete, i samband med att Grand Hotel i Saltsjöbaden byggdes. Initiativtagare var bankmannen Knut Agathon Wallenberg.

1913 öppnades grenbanan från Igelboda mot Solsidan. Samma år blev banan också elektrifierad med elmotorvagnar från Asea.

Stationsbyggnaderna vid Tattby, Neglinge och Saltsjöbaden har brunnit ner eller rivits tidigare.

Länge hade banan ett eget stationshus vid Stadsgården, men 1936 förlängdes banan in till Slussen.Källa: jarnvag.net