Släcker du lampan ikväll?

Idag lördag infaller årets Earth hour.

Upplands Väsby är en av 16 svenska kommuner som deltar i Earth hour city challenge.

I år firar miljömanifestationen Earth hour 10 år. Själva timmen infaller lördag klockan 20.30 – 21.30. Ett vanligt sätt att uppmärksamma timmen på är att släcka all belysning hemma.

Även städer och kommuner kan delta i Earth hour och det särskilda projektet city challenge.

Upplands Väsby deltar för andra gången tillsammans med 15 andra kommuner i Sverige.

– Vi har ett klimatmål där vi ska halvera växthusgasutsläppen till år 2020. Vi har till exempel som mål att kommunens fordon ska drivas på el eller förnybart bränsle till 2020 och öka andelen hushåll som källsorterar sitt matavfall, säger energi- och klimatsamordnare på kommunen Andrea Rishaug.