Hund i slagsmål – husse inför rätta

Hade munkorgstvång, enligt åtalet.
Hade munkorgstvång, enligt åtalet.
Trots att polisen utfärdat munkorgstvång på hunden bet den en annan hund i somras, detta enligt ett åtal.
Ägaren, en Solnabo, nekar till brott.

Det var i somras i Västra skogen som ett slagsmål mellan hundar inträffade.

Nu åtalas en Solnabo för brott mot lagen om tillsyn över hundar. Anledningen är att den misstänktes hund inte burit munkorg vid händelsen som orsakade bitskador hos den andre hunden. Detta trots att polisen förelagt honom att vara både kopplad och bära munkorg utomhus.

Solnabon nekar till brott.