(M) rasar mot slakten av östliga förbindelsen

Deshira Flankör (M), och Mats Gerdau är kritiska mot Trafikverkets planer.
Deshira Flankör (M), och Mats Gerdau är kritiska mot Trafikverkets planer.
Den Östliga förbindelsen, som ska knyta samman Nacka och Värmdö med övriga kommuner öster om Stockholm slopas om finansiering inte hittas snart. Det får de styrande politikerna i Nacka och Värmdö att se rött.

– Jag vägrar tro att det är kört för Östlig förbindelse, även om den inte är omnämnd i trafikverkets förslag. Den är alldeles för viktig för Stockholmsregionen, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelseordförande i Värmdö.

Slopas – om finansiering inte kommer

Idag presenterade Trafikverket ny plan för infrastruktursatsningar fram till 2029. Där framgår det att den östliga förbindelsen, som ska koppla samman Nacka och Värmdö genom en tunnel från Sickla till Värtan, slopas på grund av pengabrist. Något som får ledarna i Nacka och Värmdö att se rött.

”Länken behövs – för hela Stockholm”

Mats Gerdau vill också se en Östlig förbindelse.

Även Mats Gerdau (M), kommunalråd i Nacka är kritisk till Trafikverkets planer.
– Östlig förbindelse är en av de absolut mest lönsamma investeringarna i landet. Trängsel och förseningar kostar miljarder i Stockholmsregionen. En östlig förbindelse behövs för människorna, miljön och tillväxten i hela regionen. Socialdemokraterna i stockholmsregionen måste ta ansvar och stödja Östlig förbindelse i sina kontakter med regeringen, säger han.

”En östlig förbindelse behövs för människorna, miljön och tillväxten i hela regionen”

Deshira Flankör (M), säger att hon är redo tt förhandla.
– Jag är beredd att föra en diskussion med Sverigeförhandlingen och berörda kommuner om en eventuell principöverenskommelse, bara inte dörren stängs igen för utvecklingen. Det tror jag skulle vara förödande för trovärdigheten för stats- och regionalpolitiken, säger hon.

 

 

Fakta

Östlig förbindelse

  • Östlig förbindelse är en trafiktunnel för väg-, buss och spårtrafik under Saltsjön.
  • Trafiktunneln binder samman söder och norr och sluter vägringen runt Stockholm samtidigt som den förlänger tvärspårvägen från Sickla till Värtan.
  • Östlig förbindelse sträcker sig från Södra länken vid Sickla till Norra länken strax väster om trafikplats Värtan.
  • Länken går i berget under Saltsjön utan intrång i Nationalstadsparken.
Källa: Sverigeförhandlingen