Slakthusområdet kan få modulhus nästa år

Slakthusområdet
Här kan det bli 233 modulbostäder. Staden har ansökt om bygglov.
Staden har ansökt om bygglov för modulhus i Slakthusområdet. 233 lägenheter om 28 kvm kan stå inflyttningsklara nästa år.
Men för att klara att lösa bostadssituationen i år kan det bli aktuellt med sovsalar.

Som Mitt i tidigare berättat om har staden nu valt att gå vidare med planerna på modulhus i Slakthusområdet och lämnat in bygglovsansökan.

Staden planerar att bygga 233 lägenheter i tre huskroppar på Hallvägen 40. Varje lägenhet ska vara på 28 kvm med dusch och toalett och kokmöjligheter. Hur många personer som ska bo där vet man inte.

– Det vet vi inte idag. Migrationsverket ändrar hela tiden sina prognoser. I november är 650 av de 900 som kommer i familj. Men det är definitivt inga problem att bo två personer i de här lägenheterna, säger Anna Mölgård, samordnare på Stockholms stad.

Mindre familjer kan bo i en lägenhet och större kan dela upp sig på två lägenheter.

När kan modulbostäderna vara klara?

– Det vet vi inte, men vi hoppas under 2017.

Staden ansöker om tillfälligt bygglov för fem år, med möjlighet till förlängning. Dock max i 15 år.

Samtidigt pågår planarbetet med att exploatera Slakthusområdet, men modulhusen kommer inte att vara kvar när det nya området vuxit fram.

– Vi har kommit fram till att de kan vara här under några år utan att störa exploateringen av området, säger Anna Mölgård.

Det kommer att bli ett informationsmöte där allmänheten får möjlighet att ställa frågor, det finns dock inget datum för det ännu.

När det gäller modulhusen i Örby har staden skickat in kompletterande handlingar till länsstyrelsen. Bygglovet har godkänts, men överklagats.

I vanliga fall får man börja bygga när staden säger ja till ett bygglov. Länsstyrelsen fattade ett inhibitionsbeslut för modulhusen i Beckomberga, vilket innebär att bygglovet inte gäller innan slutgiltigt beslut. Länsstyrelsen ville veta mer om hur man skulle bygga på sankmarken. Vid allt för omfattande markarbeten begränsas möjligheten att få tillfälligt bygglov.

Staden valde efter beskedet att inte heller börja bygga husen i Örby. Men nu har staden skickat in kompletterande handlingar till länsstyrelsen.

– Vi har skickat in handlingar där vi visar hur vi kan garantera att det är tillfälliga boenden det handlar om. Vi redogör till exempel för hur vi ska återställa platsen och vad det skulle kosta att ta bort husen, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholm.

Staden ska erbjuda boende till 2 800 personer som har fått uppehållstillstånd, under 2016. Med knappt två månader kvar av året börjar det bli ont om tid.

– Vi försöker med så många olika varianter vi kan komma på. Vi talar med stadens bolag och förvaltningar, vi har en dialog med bostadsbolagen och ser om det finns evakueringslägenheter. Vi har gått ur med hotell och vandrarhemsupphandlingar och vi  frågar om någon vill hyra ut, säger Anna Mölgård.

Kommer ni att lösa det?

– Vår målsättning är det. Det kan bli sovsalar i något skede, det är ett alternativ. Det är ren tuff uppgift, helt klart.