För mycket bakterier i Trudelutten

Kista Plaskdammen Trudelutten vid Jyllandsgatan har problem med vattenkvaliteten. Under 2011 inspekterade miljöförvaltningen sju plaskdammar i staden, varav två i Kista. Trudeluttens plaskdamm hade för höga bakteriehalter trots de renoveringar som gjorts 2010. Förvaltningen anser att orsaken till det bör redas ut innan årets säsong inleds.

Den andra inspekterade plaskdammen i Kista, Nystads­parken, hade bra vattenkvalitet.