S vill att den nya soptaxan granskas

Den nya viktbaserade soptaxan har fått många stockholmare att sopsortera mer.

Men det nya systemet har också fått en mängd oväntade konsekvenser. Hundratals har kontrollvägt sina egna sopor och upptäckt att trafikkontorets uppgifter inte stämmer. Andra dumpar sopor grannens tunna eller i kommunala papperskorgar.

Efter Lokaltidningen Mitt i:s artiklar om problemen finns nu frågan på den politiska dagordningen i stadshuset. Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde igår ställde Socialdemokraterna i en skrivelse ett antal frågor, bland andra:

Hur många reklamationer har kommit in, och hur stor är skillnaden mellan medborgarnas egna vägningar och trafikkontorets registrerade vikter?

Hur kommer de medborgare som hävdar att de blivit feltaxerade att behandlas?

– Tanken med den nya taxan är god, men vi ser det som ett jätteproblem att folk inte känner att de kan lita på systemet, säger Annika Ödebrink (S).

Nu ska förvaltningens tjänstemän utreda frågan och förhoppningsvis komma med ett svar på det första nämndsammanträdet nästa år.

– Vi hade kunnat väcka frågan muntligt, men vi ville lägga en skrivelse för att få allt dokumenterat.

Annika Ödebrink tror att de tekniska problemen är lättare att reda ut.

– Man kan i någon mån acceptera att det är struligt i början, men då är det viktigt att det snabbt blir bättre när det kommer i gång.

Däremot kan det bli svårt att komma åt dumpningen, menar hon.

– Det är en slags medelklasshuliganism. De bor i dyra villaområden, men går omvägar för att slänga soppåsar. Jag tror att man måste ta i med lite hårdare handskar där.

Vi ser det som ett jätte­problem att folk inte känner att de kan lita på systemet.Annika Ödebrink (S)