Slapp betala byggnadsavgift

DANDERYD En husägare ville bygga takkupor på sin villa och efter kontakt med stadsbygg­nadskontoret trodde han att de kunde byggas om grannarna samtyckte.

När takkuporna var byggda fick Danderyds­bon ett brev från bygg­nadsnämnden att han vid vite om 100 000 kro­nor måste ta bort de olovliga kuporna inom tre månader. Dessutom­ skulle han betala en byggnadsavgift på 8 496 kronor eftersom kupor­na uppförts utan bygglov.

Mannen överklagade till länsstyrelsen, för att slippa byggnadsavgiften, men länsstyrelsen avslog överklagandet.

Han överklagade då till mark- och miljödom­stolen som nu beslutat att mannen inte behöver betala byggnadsavgift.