Slår larm om våg av rivningar

Det blir en omväg för stressade jobbpendlare om t-baneuppgången flyttas, enligt Skönhetsrådets kanslichef Henrik Nerlund. ”Den ska vara så lättillgänglig som möjligt. Det är det som är allmänintresset, som staden ska försvara. Och om man inte tycker att ingången är rolig så får man väl fräscha upp den.”
Det blir en omväg för stressade jobbpendlare om t-baneuppgången flyttas, enligt Skönhetsrådets kanslichef Henrik Nerlund. ”Den ska vara så lättillgänglig som möjligt. Det är det som är allmänintresset, som staden ska försvara. Och om man inte tycker att ingången är rolig så får man väl fräscha upp den.”
Officiella festligheter utanför Freys hyrverk på Grev Turegatan under Barnens dag 1905, fem år efter huset stod klart. Byggnaden där Freys hyrverk en gång låg föreslås nu rivas.  Foto: Stockholms stadsmuseum
Officiella festligheter utanför Freys hyrverk på Grev Turegatan under Barnens dag 1905, fem år efter huset stod klart. Byggnaden där Freys hyrverk en gång låg föreslås nu rivas. Foto: Stockholms stadsmuseum
Sturegallerians ägare vill riva flera gamla hus, bygga om och bygga nytt i kvarteret.

Nu riktar Skönhetsrådet hård kritik mot förslaget och varnar för en ny rivningsvåg i city.

I jättekvarteret där Sturegallerian ligger finns planer på att helt eller delvis riva sex fastigheter och bygga nya. Gårdshus ska byggas på med upp till fyra våningar och kvarteret blir upp tio meter högre än i dag.

Fastighetsägarna är huvudsakligen Förenade Arabemiratens investeringsbolag Adia. Till Mitt i har Adia tidigare sagt att man tycker det är för rörigt inne i kvarteret, och att rivningar skulle öppna kvarteret.

Men Skönhetsrådet riktar stark kritik mot stadens programförslag, som nu är ute på samråd för sista veckan.

– Det känns som att fastighetsägarna inte riktigt förstår vad de har. De agerar som om de satt med en köplada på ett gärde, säger ­rådets kanslichef Henrik Ner­lund.

Men det handlar om innerstadskvarter på en av stadens mest åtråvärda adresser. Och flera av de byggnader som skulle rivas är från 1800-talets slut.

– Det går att ta ut höga hyror just för att det finns gamla fastigheter som gör området attraktivt. Det hänger ju ihop. Kulturmiljö och ekonomiska värden behöver inte vara varandras motsatser, ­säger Henrik Nerlund.

Kritiken stannar inte där. Skönhetsrådet efterlyser sedan länge en tydligare hållning från stadens sida, en övergripande idé om hur city ska se ut i framtiden. Enligt rådet behandlas i dag i stället varje nytt projekt för sig.

– Om planerna att riva halva Sturegalleriankvarteret skulle verkställas är man tillbaka i en omfattning som vi inte sett sedan Klara försvann. Då blir det startskottet för att börja riva inne i stan igen, säger Henrik Nerlund.

Är du inte lite alarmistisk? Gårdshusen syns ju inte från gatan.

– Inte från Birger Jarlsgatan, däremot från Kungsgatan. Men det finns också sådant som är bra i förslaget. De har till exempel bestämt sig för att inte röra fronten mot Stureplan, säger Nerlund.

Martin Schröder, planchef för Östermalm på stadsbyggnadskontoret ser inte samma risk för en rivningsvåg.

– Vi vill pröva frågan om ändringarna på Stureplan redan i ett programsamråd, för att se vad remissinstanser tycker om frågan. Det åligger oss sedan att värdera dessa synpunkter.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) säger att rivningar och höjningar är känsliga och måste diskuteras för att se vad staden vinner och förlorar.

– Det blir en öppnare galleria, man tar fram badets fasad, det blir en bättre front mot Stureplan, och bättre nedgång i tunnelbana. Men dessa plus måste diskuteras i förhållande till att gå upp i höjd och kulturvärden som försvinner med rivningar, säger han.

Han förstår Skönhetsrådets oro för att fler fastighetsägare vill bygga högre när de ser att andra fått göra det.

– Det finns många som vill gå upp på höjden men det finns ett behov att ta ett större grepp för att få ett helhetsgrepp om city. Det behövs en systematik för var och hur man får gå upp i höjd.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång sökt det företag som förvaltar flera byggnader i kvarteret åt Adia.

Fakta

Kvarteret kan bli 4–10 meter högre

Ett parkeringshus, gamla Freys hyrverk, och Humlegårdsgatan 17 rivs helt och ersätts avnya hus.

Inre delarna av Marmorhallarna och två gårdshus rivs för nya byggnader.

I kvarteret byggs flera hus på med mellan 1 till 4 våningar. Kvarteret kan bli 4-10 meter högre efter ny- och påbyggnader.

27 bostäder tillkommer i kvarteret enligt förslaget.

Sturebadet bevaras och får en tydligare entré.

En t-baneuppgång flyttas in till Marmorhallarna och hamnar vid butikerna där.

Källa: Stadsbyggnadskontoret