ANNONS

Slarv med asfalt gav vattenskador i villor

Entreprenörens miss gjorde att Täby­villorna översvämmades sommaren 2011.

Kommunen har fortfarande inte betalat ut ersättning för misstaget.
ANNONS

I augusti 2011 drabbades två Täbyvillor av vattenskador. Enligt den utredning som husägarnas försäkringsbolag låtit göra orsakades skadorna av att kommunens entreprenör byggt om vägen på ett felaktigt vis samtidigt som en brunn var dåligt rensad.

När entreprenören lade ny asfalt ska den nämligen ha lagts på ett sådant sätt att den sluttar ned mot villorna, i stället för bort från dem, som tidigare. Vägen ska också ha höjts, vilket medfört att trottoarkanten blivit lägre.

I och med att brunnen var så dåligt rensad kunde den inte heller ta hand om allt vatten som kom när det regnade. Därmed vällde vattnet in i villornas källare.

Räkningen för att återställa skadorna som uppstod på villorna uppgick till 100 000-tals kronor. Skadorna gick på hemförsäkringen och villaägarna fick betala en självrisk på drygt 20 000 kronor vardera.

Denna summa har de krävt att få tillbaka, samt ytterligare 20 000 kronor vardera för det besvär det inneburit och det arbete de själva har lagt ned.

Men kommunen har ännu inte betalat ut något trots att det har gått två och ett halvt år sedan skadan inträffade. Det enda villa­ägarna har fått höra är att kommunen återkommer om ärendet.

Även försäkringsbolagen har skickat betalningskrav på 100 000-tals kronor till Täby kommun – utan att få några pengar.

– Så här är dessa ärenden. Det tar lång tid att utreda dem så man inte kommer med några förhastade slutsatser, säger Niklas Wennberg, drift- och trafikingenjör på Täby kommun.

Anser ni att det inte är kommunens ansvar?

ANNONS

– Att vattnet har kommit in från kommunens gata råder det inga som helst tvivel om. Men det är tre parter inblandade: gatuenheten, VA-enheten och vi på stadsbyggnadskontoret som ska ta ställning till hur det ligger till. Jag ska nog inte säga mer än så innan vi levererar ett svar till försäkringsagenten.

Trots att det tros vara kommunens entreprenör som orsakat skadorna är det kommunen som måste ersätta de drabbade.

– Men om vi kommer fram till att en underentreprenör eller leverantör skulle vara ansvarig är vi de som för ett regresskrav mot dem, säger Niklas Wennberg.

Gatan där det asfalterades felaktigt ska enligt uppgift byggts om så att situationen inte ska uppstå igen.

Så här är dessa ärenden. Det tar lång tid att utreda dem.Niklas Wennberg, Täby kommun

ANNONS