Slarv med sopor blir fest för råttor

Länet Antalet råttor ökar ständigt och Anticimex rycker ut allt oftare. Men efter saneringarna kommer råttorna tillbaka.

– För att få bukt med det växande problemet krävs att fler aktörer samarbetar. Kommunerna, företagen och allmän­heten måste ta sitt ansvar, säger Håkan Kjellberg, skadedjurs­expert.

Överfulla papperskorgar, inte minst i parker, är något som lockar råttor till sig. Fastighetsägare, även privata, måste bli bättre på att ta bort avfallet, påpekar Anticimex.