Slarv vid kroginspektioner

Den yta där alkohol serveras måste var överblickbar, enligt länsstyrelsen.
Den yta där alkohol serveras måste var överblickbar, enligt länsstyrelsen.
Järfällas hantering av alkoholtillstånd kritiseras.

I ett fall har det upptäckts att toaletter och personalens omklädningsrum räknats in i krogens serveringsyta.

När länsstyrelsen i Stockholm nyligen granskade Järfälla kommuns hantering av alkoholtillstånd hittades flera anledningar till kritik.

Bland annat var det oordning i en del akter där datum och diarienummer saknades. I ett annat fall hade toaletter, personalens omklädningsrum och ett arbetsrum räknats in i den yta där alkohol skulle serveras till gäster.

Totalt får kommunen kritik på åtta punkter.

Länsstyrelsen har genomfört samtal med kommunen och pekat på bristerna. I övrigt menar myndigheten att kommunen följer alkohollagen.