Slåtterängar räddas med lie

Jonas Hedlund, Catharina Österman, Uwe Loerzer och Ulf Johansson torkar av sina liar för att slå ännu en bit av slotterängarna. Tack vare eldsjälarna har Dyviks lövängar nu också blivit ett naturreservat.
Jonas Hedlund, Catharina Österman, Uwe Loerzer och Ulf Johansson torkar av sina liar för att slå ännu en bit av slotterängarna. Tack vare eldsjälarna har Dyviks lövängar nu också blivit ett naturreservat.
Länsstyrelsen larmar om att ängar måste bevaras.

På Dyviks lövängar i Tyresö frodas växterna – tack vare eldsjälar som slår med lie.

– Det är så fantastiskt att se nya arter, säger Ulf Johansson när han gör ett fynd.

Det har funnits gott om ängar i länet genom historien. De flesta har dock blivit till betesmark eller skog när de inte längre behövs i jordbruket.

Men det finns några kvar och det är genom att slå dem med lie kan uppskattade växtarter som var vanligare förr bevaras. Länsstyrelsen slår nu också ett slag för ängen och en av få kvarvarande är Dyviks lövängar i Tyresö i södra Stockholm. Området, som är en hektar stort, nästan som två fotbollsplaner, har bevarats tack vare ett 20-tal eldsjälar. De är med i arbetsgruppen som i över 30 år har slagit med lie för att behålla den värdefulla floran.

Lokaltidningen Mitt i var med när Ulf Johansson, Catharina Österman, som är utbildad landskapsvårdare och några ytterligare ur arbetsgruppen i förra veckan slog med lie.

Under tiden vi går från en äng till en annan stannar Ulf Johansson plötsligt till. Han tappar nästan taget om sin kikare inför åsynen av en ovanlig orkidé och spontant utbrister:

– Men vad i helvete! Tänk att få se ängsnycklar här, det trodde jag aldrig! Den finns ju bara på en annan plats i Tyresö förutom här. Men härligt att se ovanliga arter komma när vi har varit här och slagit, säger Ulf Johansson när han synar blomman närmare.

Ulf Johansson har varit med i alla år för att värna om ängsmarken.

– Det är väldigt trevligt att samlas och tillsammans få ängarna fina. Här finns över 200 olika arter av blomväxter på ängarna, säger han.

Merparten av de övriga som slår med lie bor också i Tyresö kommun. Deltagarna ska samlas i slutet av juli för att åter få det höga gräset på Dyviks ängar slaget.

Hanna Williamsson på länsstyrelsens enhet för lantbruksfrågor värdesätter gruppens återkommande arbete år efter år.

– Man kan konstatera att det i dag är en ganska ovanlig företeelse med ängar som slås, säger hon.

Exakt hur många slåtterängar det finns i länets kommuner i dag eller hur stora de är det ingen som vet med säkerhet.

– Även om dagens ängsareal bara är någon promille av vad som har funnits finns det ängar som behöver skötas genom slåtter, säger Hanna Williamsson.

Fakta

49 värdefulla slåtterängar

Mellan 2002 och 2004 gjorde bland andra länsstyrelsen i Stockholm en inventering som visade att det då fanns totalt 49 värdefulla slåtterängar.

Sätraskogens Slåttergille är ett annat av länets slåtterentusiaster som finns med i en broschyr om just ängsslåtter som länsstyrelsen har tagit fram.

Källa: Länsstyrelsen