Slavsocker och rikemanshus – unik utgrävning mitt på Söder

Johan Runer utgrävning södermalmsskolan kvarteret rosendal mindre Johan Runer
Johan Runer leder utgrävningarna. Här står han i det gamla bryggeriet från 1700-talet i korsningen Timmermansgatan/Sankt Paulsgatan.
Just nu pågår en av Södermalms största arkeologiska utgrävningar – med många oväntade fynd.
Allt från rikemanshus till sockerbruk, med fynd som visar på en mörkare historia kopplad till slavhandeln.

En ny park ska byggas i korsningen Timmermansgatan/Sankt Paulsgatan, precis bredvid Södermalmsskolan. Men innan dess görs en arkeologisk undersökning av platsen.

Johan Runer utgrävning södermalmsskolan kvarteret rosendal mindre Johan Runer

Här låg det gamla sockerbruket, från senare delen av 1700-talet. Foto: Lisa Bonnichsen

Utgrävningen är i full gång. Flera husgrunder och stora ytor med gammal kullersten syns när jordlager har plockats bort. Platsen här har varit bebyggd sedan sent 1600-tal.

Utgrävning södermalmsskolan kvarteret rosendal mindre Johan Runer

Flera lager av kullersten har hittats. Foto: Lisa Bonnichsen

Malmgårdarna användes som sommarhus för rika familjer

Johan Runer

De äldsta husresterna finns i den västra delen. Under 1600-talet fanns här två stora tomter med trädgårdar, som tillhört välbärgade människor. Den ena tomten ägdes av en kyrkoherde, den andra var en malmgård.

– Malmgårdarna användes som sommarhus för rika familjer, som ville bort från trängseln inne i stan, säger Johan Runer, från Uppdrag arkeologi som leder utgrävningarna.

Johan Runer utgrävning södermalmsskolan kvarteret rosendal mindre Johan Runer

Fajansskärva med tennglasyr, troligtvis från 1700-talet. Foto: Lisa Bonnichsen

Socker med koppling till slavhandeln

På 1700-talet fanns flera mindre industrier på tomten. Som en socker- och sirapsfabrik, där arkeologerna hittat ovanlig keramik med stämplar som visar att krukorna har koppling till slavhandeln i Karibien.

– Det visar att det också finns en mörkare sida. Fyndet är unikt, liknande har inte hittats i Stockholm tidigare.

utgrävning södermalmsskolan kvarteret rosendal mindre Johan Runer

Keramik där man tillverkade sockertoppar. Råsockerlösningen lades i konen. Sedan droppade sirap ner i krukan och en fast sockertopp blev kvar. Foto: Lisa Bonnichsen

På platsen har det även funnits ett bryggeri, ett vagnmakeri och en snickerifabrik som bland annat tillverkade ett modulhus som forskaren Adolf Erik Nordenskiölds han med sig på sin en av sina polarexpeditioner.

Sista husen revs vid skolbygget

Andra fynd är mynt, gamla pavor och många rester från 1930-talet. De sista huset revs på tomten när Södermalmsskolan byggdes 1935-36.

Undersökningen av marken kommer antagligen pågå hela sommaren. Planen är att visa upp utgrävningarna för allmänheten, men ännu finns inget datum satt för när det ska ske.

utgrävning södermalmsskolan kvarteret rosendal mindre Johan Runer

Skor troligtvis från 1930-talet, då de sista husen revs på tomten. Foto: Lisa Bonnichsen