Slipper halva vitet trots dålig städning

Skoltoaletterna var så äckliga att eleverna inte ville gå på toa. Men genom en förlikning slipper städföretaget Tekno­städ hälften av kommunens skuldkrav.

Mitt i Lidingö Tidning berättade i våras om hur kommunen hamnat i en tvist med städföretaget Teknostäd.

Bolaget tog över städningen på ett antal skolor och förskolor i början av 2012, men snart märkte elever och personal att toaletter var smutsiga, ytor var dammiga och att det ofta saknades tvål och toapapper.

– Vi har haft daglig kontakt med städledarna. Det har varit jättetråkigt. Det tråkigaste är ju att det är barnen som drabbas, sa Cecilia Jahn, administrativ chef för ett antal skolor och förskolor till tidningen då.

Dessutom försvann huvudnyckeln som gick till alla lås på Torsviks skola.

Det hela slutade med att kommunen riktade viteskrav mot Teknostäd för bland annat den undermåliga städningen och för lås­bytet, på totalt en dryg miljon kronor.

Kommunen frös också sina utbetalningar till företaget.

Nu har kommunen och företaget enats om en uppgörelse som innebär att Teknostäd bara behöver betala hälften av vitesbeloppet, alltså en halv miljon kronor.

Kommunen ska dock betala Teknostäd för allt arbete de utfört, en kostnad på en dryg miljon.

I praktiken betalar alltså Lidingö stad 508 263 kronor till företaget och avtalet förlängs inte vid årsskiftet.

Enligt Stadsjuristen Johan Alfredsson tyckte staden att Teknostäd skulle betala hela beloppet medan bolaget inte ville betala något vite alls.

– I ett sådant läge kan man antingen gå till domstol eller så får man försöka göra upp på något sätt. Det här rörde väldigt många punkter som i så fall skulle utredas var för sig och någonstans måste man dra en gräns, säger han.

Utbildningschef Per-Åke Henriksson är den som har skrivit under förlikningsavtalet.

– Generellt kan man säga att det i stort sett aldrig finns några vinnare vid rättsliga processer, det är grundtanken, säger han.

Är du nöjd med förlikningen?

– De som gjort bedömningen från stadens sida har accepterat förlikningen och utifrån det accepterar jag den också. Nöjd är för mycket sagt, säger han.

Teknostäd hänvisar till sin jurist Håkan Runelöv som inte vill uttala sig om vitet.

– Det har träffats en uppgörelse och finns inte längre något samröre mellan företaget och Lidingö stad, säger han.

Fakta

Här städade företaget

Skolor: Torsvik, Sticklinge, Bodal, Larsberg, Käppala och Ljungbacken.

Förskolor: Torsvik, Lejonet, Aborren, Forellen, Stenbiten, Hopprepet, Bodal, Larsberg, Tuppen, Ljunggården, Äppelbo.