Sliten bro ska få upprustning

KUNGSHOLMEN Nu satsas 15 miljoner kronor på en renovering av den slitna Barnhusbron. Under året ska bron bland annat få nytt tätskikt och högre räcken som når upp till dagens nybyggnads krav. En och en halv meter höga ska de nya räckena bli och hindra cyklister från att kastas ner från bron om de kör in i räckena.

Arbetet som ska påbörjas i mars och pågå fram till september ska enligt trafikkontoret kunna genomföras utan större störningar för de trafikanter som passerar bron.