Slitna kök var bakteriefällor

Köket på äldreboendet var i så dåligt skick att det inte var möjligt att hålla rent, enligt miljökontoret.
Köket på äldreboendet var i så dåligt skick att det inte var möjligt att hålla rent, enligt miljökontoret.
Fuktskador och flagnande färg - det var några av anmärkningarna när miljökontoret inspekterade kommunala kök förra året.

Flera var i så dåligt skick att det var fara för hygienen.

I början av oktober förra året gjorde miljökontoret en oanmäld inspektion av köket på ett äldreboende. I rapporten framgår att underhållet av ytskikten hade ”allvarliga brister”.

Bland annat var köksskåpens stommar så fuktskadade att materialet lossnade på flera ställen. På luckorna hade färgen lossnat och i skarven mellan golvet och skåpen hade golvmattan rest sig på flera ställen på grund av fukt.

– När underhållet brister är det svårare att göra rent, och då ökar risken att smuts och bakterier får fäste. I det fallet var det omöjligt att hålla rent, säger Malin Forsell, inspektör på miljökontoret.

Det visade det sig dock att en större renovering av köket redan var planerad.

– I samråd med verksamheten skrev vi ändå ett föreläggande för att tydliggöra vilka krav vi ställer, berättar Malin Forsell.

Mitt i har gått igenom alla rapporter från 2015 där miljökontoret hittat brister på kommunala verksamheter som hanterar livsmedel.

Sjutton verksamheter fick anmärkningar. I sex fall handlade det om slitna ytskikt och dåligt underhåll: tre förskolor, två äldreboenden och en skola.

– Det är inget sensationellt reslutat. Samtidigt ser vi att brister i vissa fall kan behöva noteras som en avvikelse av miljökontoret för att de ska åtgärdas, säger Malin Forsell.

I vissa fall är god hygien när man hanterar livsmedel extra viktigt.

– Personer med nedsatt immunförsvar, som barn och äldre, kan vara mer känsliga för matförgiftning. Då blir konsekvenserna större.

Miljökontoret använder dock samma måttstock, oavsett vem som ska äta maten.

– Vårt mål är att alla som blir serverade mat ska få bra och säker mat, på den punkten ska man kunna ställa samma krav på ett äldreboende som på en fin restaurang, säger Malin Forsell.