Slitna lekplatser ska göras mer spännande

Lekplatsen i Vanadislunden ska renoveras för att kunna ta emot fler barn och erbjuda nya lekalternativ.
Lekplatsen i Vanadislunden ska renoveras för att kunna ta emot fler barn och erbjuda nya lekalternativ.
Barnen på Norrmalm blir fler och trycket på lekplatserna ökar. Därför satsar stadsdelen på att renovera och utveckla några av barnens oaser.

Lekplatserna på Norrmalm är välbesökta. Trycket på parkerna är stort, eftersom stadsdelens parkyta per invånare är lägst i Stockholm.

I och med den nya stadsdelen Hagastaden, med 5 000 bostäder planerade, kommer barnen att bli ännu fler.

– Vi behöver maxa de få ytor vi har och göra lekplatserna mer attraktiva, hållbara och drifteffektiva. Framför allt ska de klara ett högt tryck, säger My Peensalu, landskapsarkitekt på parkmiljöavdelningen i norra innerstaden.

Vanadislundens nedre lekplats, i hörnan av Sveavägen och Frejgatan, är först ut. Parkmiljöavdelningen har nyligen samlat in synpunkter från lekplatsens äldre och yngre besökare.

En avdelning för yngre barn, naturnära material, en mer spännande lekplats och fler sittplatser är några av önskemålen.

Själva renoveringen kommer dock att börja först nästa år.

Näst på tur står Observatorielundens parklek, som är bemannad och ett populärt utflyktsmål för både förskoleklasser och barnfamiljer.

– Vi vet inte mer just nu än att vi vill satsa på den och att det finns behov av upprustning, säger My Peensalu.

Förhoppningsvis kommer det förberedande arbetet igång i början av nästa år.

En helt ny verksamhet som kan bli verklighet inom ett par år är en bemannad och öppen verksamhet i den gamla stallbyggnaden i Bellevueparken.

– Idén är att bygga upp en verksamhet med pedagogisk inriktning mot natur, djur och kultur som förskolor, skolor och familjer på Norrmalm kan besöka, säger Cecilia Oscarsson på förskole- och fritidsavdelningen på Norrmalm.

Planen är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och fastighetskontoret, där man just nu jobbar med de ekonomiska kalkylerna samt ser över hur stallet, som är en gammal kulturbyggnad, ska kunna hanteras.