Slitna parker ska få ett lyft

ÄLVSJÖ Kristallen, Lerkrogs-parken, Apelsinen och Storhagen. Det är parker och lekplatser som politikerna i Älvsjö vill satsa på under 2014–2016. Stadsdelsnämnden har nu ansökt om pengar hos trafikkontoret.

I parkleken Kristallen i Solberga vill man bland annat rusta upp plaskdammen, förbättra belysningen och fräscha upp lekutrustningen.

Lerkrogsparken nära centrumet ska rustas upp så att den kan klassas som en prydnadspark.

De aktuella parkerna är i dag ganska slitna.