1

januari bytte äldre- och handikappförvaltningen namn till stöd- och omsorgsförvaltningen. Nämnden byter också namn, till stöd- och omsorgsnämnden.