Slog larm – fick vänta två timmar

Nyanställda larmansvariga Caroline Malm, biståndsbedömarchefen Ullacarin Holst Hammarlund och utredaren Barbro Aldén på kommunen ser mycket allvarligt på det som hänt.
Nyanställda larmansvariga Caroline Malm, biståndsbedömarchefen Ullacarin Holst Hammarlund och utredaren Barbro Aldén på kommunen ser mycket allvarligt på det som hänt.
En kvinna på Lidingö fick en blodpropp i hjärnan och tryckte på sitt trygghetslarm. Men hemtjänstföretaget saknade nyckel och det tog två timmar innan hon fick hjälp. Nu har kommunen anställt en larmansvarig.

– Vi ser jätteallvarligt på det här, det får inte hända igen, säger Barbro Aldén som utrett den lex Sarah-anmälda händelsen för Lidingö stads räkning.

Det var en kväll i mitten av januari som kvinnan tryckte på sitt trygghetslarm. Larmcentralen Tunstall i Örebro som tar emot larmen skickade det till det privata företaget 08 Hemtjänst, eftersom man trodde att de hade hand om kvinnans larm. Men företaget hade ingen nyckel till kvinnan och fick i stället kontakta hennes dotter. Dottern kom fram till sin mamma först cirka två timmar senare.

Mamman hade fått en stroke, en blodpropp i hjärnan, och fördes till sjukhus men då var det för sent för propplösande behandling och kvinnan avled några veckor senare.

– Läkaren kunde inte säkert säga att kvinnan dog för att man inte kunde åka på larmet, men självklart blev det inte bättre av att det dröjde innan hon kom till sjukhus, säger Barbro Aldén.

Att hemtjänstföretaget inte hade någon nyckel berodde på att mn inte förstått att det var deras uppgift att sköta om kvinnans larm. Den faxade beställning som hade gått ut från Lidingö stad lästes aldrig.

– Lidingö stad är de enda som skickar fax till oss, medan andra har gått över till mejl. Vi hade inte rutin på att läsa fax. Det är vi som gjort fel men systemet är ingen särskilt bra lösning, säger Jan Höglund på 08 Hemtjänst.

Enligt kommunens utredning har 08 Hemtjänst medgivit att de tagit emot ett så kallat ”kundkort” med information om att kvinnan skulle ha trygghetslarm, men det kan inte Jan Höglund minnas.

– Det enda jag kommer ihåg är att vi fick en muntlig information om att vi skulle få kvinnan som ny hemtjänstkund, säger han.

08 Hemtjänst hade dock enligt honom ingen information om att hon även skulle ha larm, utan hade bara börjat ge städhjälp. Nu har företaget upprättat bättre rutiner för att ta emot fax.

Men kommunens utredning visar att inte bara 08 hemtjänst gjorde fel. Bland annat installerade ett annat hemtjänstföretag felaktigt ett larm i hennes hem.

– Det är flera misstag som begåtts här, säger Barbro Aldén.

Allt fler av Lidingös äldre väljer privat hemtjänst och antalet privata utförare ökar snabbt. Vid årsskiftet hade 20 procent privat hemtjänst, nu är det 26 procent. Detta medför vissa problem när det gäller just trygghetslarm.

Kommunen har tidigare gjort en mindre utredning som visat att det vid flera tillfällen varit risk för incidenter som har med larmhantering att göra. Redan före denna incident var kommunen på väg att ta fram en ny organisation.

Nu har en speciell larmsamordnare, Caroline Malm, anställts. Hon kommer bland annat att beställa och installera alla larm och ha kontakt med larmcentralen.

– Vi hoppas att det ska öka säkerheten och kvaliteten, säger biståndsbedömarchefen Ullacarin Holst Hammarlund.

nätterna fortsätter kommunens egen hemtjänst att åka på alla larm. Privata utförare som har svårt att hinna ta larmen dagtid har dessutom fortfarande rätt att lämna över uppgiften till kommunen. Fungerar inte det nuvarande systemet finns möjligheten att gå tillbaka till det gamla.

– Vi kommer så klart att följa det. Kanske får vi gå tillbaka till en central ”trygghetsjour” i framtiden – det har man gjort i Stockholm, säger Ullacarin Holst Hammarlund.

Fakta

Valfrihetslag

2009 kom LOV, lagen om valfrihet. Numera har 26 procent av Lidingöborna privat hemtjänst.

Nästan 900 Lidingöbor har trygghetslarm.