Slog och klöste sin make

DANDERYD Hovrätten har fastställt tingsrättens dom på fängelse i ett år och tio månader för en kvinna i 60-årsåldern som misshandlat sin make.

Kvinnan som bor med maken i Danderyd har sparkat, slagit, rivit, nypt och klöst sin make vid upprepade tillfällen under flera år. Följden har blivit smärta, svullnader, blåmärken, hudskador och ärrbildningar.

Tingsrätten ansåg bland annat att gärningarna var ett led i en upprepad kränkning som förväntades allvarligt skada makens självkänsla. Hon dömdes för grov misshandel och grov fridskränkning.

Enligt en rättspsykiatrisk undersökning led kvinnan inte av allvarlig psykisk störning.