11

anmälningar enligt lex Sarah gjordes i Farsta stadsdelsnämnd i fjol. Totalt gjordes 180 anmälningar i hela Stockholm.