BEO begär 15 000 för stryptag på elev

JÄRFÄLLA Under en kaosartad lektion i februari 2012 tog en lärare struptag på en elev och knuffade omkull eleven.

Barn- och elevombudet (BEO), har nu beslutat att Järfälla kommun ska betala 15 000 kronor i skadestånd till eleven, för fysiskt kränkande behandling. Lokaltidningen Mitt i har skrivit om händelsen tidigare, som även utreds av åklagare.

Skolan ska senast i mars även redovisa att den har ett effektivt system för att anmäla kränkningar.