ANNONS

Slopad klass för nya invandrare

I mer än 15 år har nyinvandrade elever börjat sin skolgång i en förberedelseklass.

Men nu vill kommunen låta dem börja direkt i den vanliga skolan.
ANNONS

På Lärarförbundet på Lidingö är man skeptisk till förslaget.

– Om barnen ska direkt ut i den skola de sedan ska gå i så gäller det att kommunen avsätter mycket resurser i klassrummet. Om man kommer hit och inte kan språket så blir det svårt för alla parter, säger Birgitta Friström, sekreterare i Lärarförbundet på Lidingö.

Elever som inte hänger med reagerar på olika sätt.

– En del blir osynliga. Vissa blir extra utåtriktade och stör de andra, det kan bli en ond spiral så att de ses som problem, säger Birgitta Friström.

Om eleverna ska direkt ut i skolan behöver de mycket extra stöd, framhåller hon.

Per-Åke Henriksson är chef på utbildningsförvaltningen som har tagit fram förslaget. Han säger att det inte handlar om pengar.

I stället är tanken att förbättra integrationen.

– Eleverna kommer att behöva stöd. Men det finns andra kommuner som gjort samma sak. De kunde visa att resultaten blev bättre. Eleverna lärde sig svenska snabbare, säger Per-Åke Henriksson.

Täby kommun är, enligt honom, ett sådant exempel.

ANNONS

I förslaget hävdas också att eleverna i och med den nya organisationen inte behöver göra ännu ett uppbrott, något som de i dag går igenom när de slussas ut i den vanliga skolan. Med den nya organisationen placeras eleverna direkt i sin hemskola.

Förslaget kommer att tas upp i utbildningsnämnden den 13 februari.

Skulle det gå igenom kommer en utvärdering av den nya organisationen göras 2014.

Fakta

Cirka 20 elever

I förberedelseklassen på Lidingö finns i dag cirka 20 elever från olika länder.

De går tillsammans i Högsätra skola.

Eleverna får anpassad skolgång med undervisning i svenska.

Källa: LIDINGÖ STAD