Slopade turer och indragna linjer: Så kan busskartan ritas om

Bland annat föreslår trafikförvaltningen indragningar på 541:an - igen.
Bland annat föreslår trafikförvaltningen indragningar på 541:an - igen.
Landstingets trafikförvaltning föreslår förändringar i busstrafiken på 22 linjer i västerort.

Det handlar främst om färre avgångar och förkortade linjer som innebär fler byten, men också några nya hållplatser.

I december varje år förnyar SL sina tidtabeller. Nu har landstingets trafikförvaltning tagit fram ett förslag på hur förändringarna ska se ut inför slutet av året.

I Bromma, Hässelby, Vällingby och södra Järva berörs 22 busslinjer av förändringarna.

Förslaget har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger även på byggplaner, resandestatistik och synpunkter från de berörda kommunerna och stadsdelarna.

Nu är förslaget ute på remiss och berörda kommuner och stadsdelar ska få tycka till.

Hur berörs du av de föreslagna förändringarna? Titta själv i listan nedan och hör av dig till oss – eller kommentera på Facebook!

Fakta

Så kan västerortslinjerna förändras

Linje 118 Vällingby-Hallonbergen

Linjen övervägs kortas och endast köra mellan Vällingby och Spånga. För att åka vidare ska man i stället ta linje 502 mellan Spånga och Hallonbergen, en linje som förlängs till Solna centrum.

Linje 113 Blackebergs gård – Solna centrum

Linjen kortas och går endast mellan Blackeberg och Sundbyberg. Den som vill vidare till Solna får ta nya linjen 511.

Linje 117X Flysta – Brommaplan

Övervägs ersättas av kortturer på vanliga linje 117. Hållplatsen Urban Hjärnes väg, som endast trafikeras av 117X, har så få påstigande att linjen inte behövs i lika stor utsträckningen. Även kortturerna ska gå till den högt belastade hållplatsen Bromma kyrka, en hållplats som då får dubbelt så många avgångar på morgonen.

Linje 158 Spånga station-Vällingby

Övervägs läggas ned.

Linje 115 Vällingby-Råcksta-Vällingby

Många av hållplatserna överensstämmer med 158:an och därför föreslås den nu enkelriktade linje 115 att dubbelriktas för att ersätta 158:an.

Linje 509

Dras in och ersätts delvis av Tvärbanan.

Linje 129 Brommaplan – Sundbyberg

Denna nya linje ersätter delvis linje 509.

Linje 176 Mörby station – Stenhamra

Övervägs få sex nya avgångar i morgonrusning på vardagar mellan Solna station och Brommaplan. Syftet är att motverka trängsel.

Linje 196 Stockholm C – Hjulsta

Ändhållplatsen är nu Hidinge backe, men linjen kan få tillbaka sin gamla ändhållplats Hjulsta då det ligger närmare tunnelbanan.

Linje 197 Stockholm C – Sollentuna station

Avgången 04:42 från Sollentuna station till Akalla dras in på grund av få resenärer. Resurserna används i stället till en ny avgång på linje 196 från Hjulsta klockan 04:23.

Linje 199 Vällingby – Hallonbergen

Byter en hållplats från Bromstensvägen till Duvbovägen.

Linje 302 Brommaplan – Knalleborg

Övervägs förlängas till Solna station under morgonrusning.

Linje 509 Brommaplan – Danderyds sjukhus

Försvinner helt från västerort enligt planen och trafikeras endast mellan Solna C och Danderyds sjukhus.

Linje 514 Spånga station – Häggviks handelsplats

Nedläggning av sträckan via Spånga Kyrka på vardagar övervägs på grund av lågt intresse.

Linje 517 Kista centrum – Spånga station

Indragning av Akalla industriområde övervägs på grund av lågt resande.

Linje 518 Vällingby – Kista C

Linjen övervägs att reduceras genom att trafikera sträckan Vällingby-Barkarby endast under högtrafik på grund av lågt resande. Man kan i stället välja linje 567.

Linje 523 Sollentuna station – Helenelunds station – Kista centrum

Sträckan Sollentuna station – Helenelunds station övervägs dras in på grund av överkapacitet mellan Kista och Helenelund.

Linje 540 Universitetet – Tensta centrum

Föreslås förlängas till Spånga station för pendeltågsresenärerna.

Linje 541 Jakobsbergs station – Vällingby

Avgångar tas bort på vardagar så att linjen får 15-minuterstrafik hela dagen. Avgångar som endast trafikerar sträckan Växthusvägen-Vällingby tas bort. Sträckan Barkaby station-Jakobsbergs station övervägs tas bort då den kör parallelt med pendeltåget.

Linje 543 Jakobsbergs station – Vällingby

Ses över med avseende på bland annat busstrafiken genom Skälby då Växthusvägen förlängs.

Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta

Övervägs läggas ned. Linje 561 får då en ny linjesträckning Jakobsberg-Kassavägen-Tensta allé-Karolinska. I så fall läggs sträckan Viksjöleden – Hjulsta ner på den linjen.

Linje 627 Åkerby industriområde – Kista centrum

Dras in på grund av lågt resande.

Källa: Stockholms stad trafikförvaltning