Nu slopas böter för datorlån på skolor

– Det är oacceptabelt att Värmdö kommun bryter mot skolagen om dolda avgifter, säger Carl.
– Det är oacceptabelt att Värmdö kommun bryter mot skolagen om dolda avgifter, säger Carl.
Farstavikens skola har ett gammalt avtal med dold avgift, som inte tillämpas.
Farstavikens skola har ett gammalt avtal med dold avgift, som inte tillämpas.
Vårdnadshavare ska inte längre vara tvungna att betala självrisk om elevens lånade skoldator går sönder eller försvinner.
– Den digitala undervisningen är central och elever ska inte behöva avstå från den på grund av kostnadsskäl, säger Carl Kangas (S), oppositionsråd med ansvar för skolfrågor.

Nu stoppas dolda avgifter i avtal med elever som lånar skolans datorer. Det fick socialdemokraterna igenom på senaste sammanträdet i utbildningsnämnden.

– Föräldrar har hört av sig till mig och ifrågasatt de här avtalen. Som skolpolitiker har jag själv sett avtalen, och väckte initiativet i utbildningsnämnden. Nu ska förvaltningen gå igenom skolorna som använder sig av olagliga avtal och se om det behövs riktlinjer eller mallar för att göra det lättare för skolorna att följa lagen, säger Carl Kangas.

I skollagen anges att eleverna i grundskolan ska utan kostnad ha tillgång till de läroverktyg de behöver för sin utbildning.

– Den digitala undervisningen är central och elever ska inte behöva avstå från att låna digitala läromedel på grund av kostnadsskäl, säger Carl Kangas.

Vill ha en gemensam strategi för lån av datorer

Farstavikens skola är en av Värmdös skolor som använt sig av ett olagligt avtal för utlåning av skolans datorer. I avtalet står vårdnadshavaren för självrisken, högst 2 000 kronor.

– Det är ett gammalt avtal, och har aldrig tillämpats. En elev har fått tre datorer och aldrig behövt betala någonting. Men det finns en dubbelhet i detta. Man vill att skolmaterial ska vara gratis, samtidigt måste eleverna lära sig värdet av materialet, säger biträdande rektor på Farstvikens skola, Nina Höglund och fortsätter:

– Det som egentligen behövs är en uppmaning om att vara försiktig och tips om hur man hanterar sin dator. Det kostar oss väldigt mycket pengar när de går sönder. Föräldrar på föräldramöten uttrycker att konsekvensen att man själv får betala vid skadegörelse borde finnas. Men principen att skolan ska vara avgiftsfri är jätteviktig för oss. Det vore bra om vi fick en gemensam strategi för alla skolor på Värmdö, säger Nina Höglund.

Fakta

Därför slopas böter på datorlån i Värmdös skolor

Tidigare i år fattade skolinspektionen ett beslut gällande skolan Vittra Sollentuna, som reglerat kostnader kopplade till datorlån.

Beslutet var följande:

Skolan får inte i förväg ställa ytterligare krav på ersättning från en elev och hens vårdnadshavare än det som följer av lag eller annan författning.

Bakgrunden till beslutet var anmälningar gentemot Vittraskolorna AB som använt avtal där ”eleven eller dennes vårdnadshavare åtar sig en ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av lärplattan. Ersättningsskyldigheten består av att erlägga kostnaden för självrisken om 500 kronor eller ersätta kostnaden för reparation av skada eller lärplattans värde.”

I utbildningsnämndens senaste möte i Värmdö beslutades att dolda avgifter i avtal om datorlån ska tas bort, då ett sådant avtal är enligt skollagen olagligt.

Källa: Skolinspektionen