ANNONS

Skip stop slopas i Rotebro och Ulriksdal

Kristoffer Tamson (M) tar i hand på att avbryta Skip stop.
Kristoffer Tamsons (M) är glad att skip stop nu delvis stoppats.
Pendeltåg ska inte längre susa förbi pendeltågsstationerna i Rotebro och Ulriksdal om morgnarna. Några snabbtåg slopas vilket ger tre extra avgångar i morgonrusningen.
ANNONS

Nu har landstinget kommit en bit på väg med att skippa skip-stop på ostkustbanan-pendeln. Stationerna Rotebro och Ulriksdal får tre extra avgångar vardera på morgnarna.

– Det är ett steg i rätt riktning, men vi är inte nöjda, säger Kristoffer Tamsons (M) trafiklandstingsråd.

Ramaskri bland pendlare

Pendeltågens nya tidtabell som infördes i december 2017 innebar att den totala trafiken ökade med 20 procent – men Rotebro, Norrviken, Häggvik och Ulriksdal blev av med hälften av avgångarna under rusningstrafiken.

Pendlare längre ut på linjen fick kortare restid. Men bland dem som bor vid stationerna blev det ett ramaskri. Och snart beslöt trafiknämnden i landstinget att slopa skip-stop till 2019,  men helst tidigare.

Och nu har man lyckats till viss del. På måndag den 19 mars får Rotebro tre extra avgångar mellan klockan 07.20 och 08.20, och Ulriksdal får tre extra avgångar klockan 07.45-08.45.

Tamsons inte riktig nöjd

– Vi fortsätter samtalen om att även Norrviken och Häggvik ska få fler avgångar. Vi är inte nöjda förrän vi får utökad trafik på alla pendeltågsstationer, säger Tamsons.

På Nynäsbanan är vissa avgångar snabbtåg som hoppar över vissa stationer. Där blir skip stop kvar, eftersom resenärerna där är nöjda, enligt Tamsons. Även Södertäljependeln skulle få skip-stop, men där sattes satsningen på paus.

ANNONS

Trafikförvaltningen ska i april lämna in en ny ansökan om tågtrafiken till Trafikverket, där den utökning av pendeltågstrafiken på 20 procent som  infördes i december behålls. Men skip stop kommer inte att finnas kvar, förutom på Nynäsbanan.

Ansökan avser tidtabellen för 2019 som börjar gälla i december 2018.

ANNONS