Slöseriombudsmannen sågar Sollentuna

Grindstugan vid Edsbacka Wärdshus.
Grindstugan vid Edsbacka Wärdshus.
Sollentuna kommuns affärer för att rädda Edsbacka krog har åter igen hamnat i hetluften.

Nu får kommunen kritik av Slöseriombudsmannen.

– Det är bortslösade pengar, oavsett om det är lagligt eller ej, säger Lars Wilderäng.

”Sollentuna kommun gav olagligt stöd på 6 miljoner till krog. Krogen lade ner ändå. Du tar notan”.

I ett inlägg på Facebook, som fick stor spridning igår eftermiddag, får Sollentuna kommuns agerande för att rädda Edsbacka krog hård kritik av Slöseriombudsmannen.

– Att stödja lyxkrogar är inte kommunal kärnverksamhet. De här pengarna kunde ha använts till skola eller omsorg, säger Lars Wilderäng på Slöseriombudsmannen.

Själva affären, där Sollentuna kommun har för avsikt att köpa en del av fastigheten där nuvarande Edsbacka Wärdshus ligger, har varit föremål för rättslig prövning ett flertal gånger.

I ett tidigare skede underkändes affären av förvaltningsrätten, på grund av att överpriset på sex miljoner kronor utgjorde ett individuellt stöd till den privata fastighetsägaren.

Senare ändrade kommunen strategi och kallade de sex miljonerna för ”ersättning för planskada”. Även detta har ogiltigförklarats av en domstol.

I domen från i somras skrev kammarrätten: ”Sollentuna kommun varken kunnat visa om någon skada över huvud taget har uppkommit, vad en eventuell skada består i eller hur ersättningen på 6,15 miljoner kronor har beräknats”.

Enligt Lars Wilderäng är knäckfrågan inte om affären varit laglig eller ej – utan att Sollentuna kommun inte borde ha lagt sig i vem som skulle ta över verksamheten efter att den klassiska krogen såldes 2009.

– Det är ett solklart fall på vad en kommun inte ska lägga sig i. I Sollentunas fall handlar det knappast om en kommun i en glesbygd med ett näringsliv som går under, säger Lars Wilderäng.

Sollentuna kommun har sedan drivit målet ända till Högsta förvaltningsdomstolen där man nu väntar på besked om prövningstillstånd.

– Det är bra att offentlig förvaltning granskas, och det här är en fråga som behöver avgöras i domstol. Det kommer att visa sig om det var rätt eller fel, säger Katarina Kämpe, kommundirektör i Sollentuna kommun.

Hon vill inte recensera kritiken från Slöseriombudsmannen, men poängterar att den kommer från en organisation med en tydlig politisk agenda.

Dessutom har inga pengar ”slösats” ännu, påminner Katarina Kämpe.

– Det står tydligt i avtalet att inga pengar ska betalas ut förrän beslutet vinner laga kraft, säger hon.

Att kommunen inte borde ha lagt sig i över huvud taget, som Lars Wilderäng anser, håller hon inte med om.

– Det är klart att vi har tankar om hur man skapar en attraktiv kommun, vilken typ av service och utbud som ska finnas där. Där är det en bedömningsfråga var vi kan gå in eller inte, och därför ska det bli intressant att se om det kan prövas i Högsta förvaltningsdomstolen, säger Katarina Kämpe.

Slöseriombudsmannen är en del av den partipolitiskt obundna organisationen Skattebetalarna som enligt egen beskrivning verkar för ”lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar”.

Läs mer

Finkrogen räddas för skattemiljoner:

http://gamla.mitti.se/finkrogen-raddas-%E2%80%A8-for-skattemiljoner/

Affären stoppades i kammarrätten:

https://mitti.se/grindstugeaffar-stoppad-igen/?tag=sollentuna/feed/feed/feed/feed/