Slottet får hjärtstartare

DJURSHOLM När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde i slutet av augusti tog Anders Paulsen (M) upp frågan huruvida det fanns en hjärtstartare på Djursholms slott eller inte. Kommundirektör Johan Haesert meddelade då att en defibrillator ska köpas in till slottet.